สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

วัดดอนธาตุ

Share

วัดดอนธาตุ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของ แก่งสะพือ อยู่ห่างไปประมาณ 6 กิโลเมตร วัดดอนธาตุ นี้ตั้งอยู่บนเกาะ กลางแม่น้ำมูล ระหว่าง บ้านทรายมูล และ บ้านคันไร่ เกาะดอนธาตุ มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่

-เมื่อปี พ. ศ. 2480 หลวงปู่เสาร์ (พระครูวิเวกพุทธกิจ) และท่านพระอาจารย์ดี ฉันโน ได้จาริกมาปักกลดกรรมฐานหาที่ดินเหมาะสมก่อสร้าง วัดวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายธรรมยุตินิกาย และได้ก่อสร้าง วัดภูเขาแก้ว ขึ้นเป็นรูปร่าง
-ในปี พ.ศ. 2481พ.ศ. 2490 พระปู่แย จาก วัดบูรพาอุบล มาจำพรรษา 1 ปี พ.ศ.
-ในปี พ.ศ. 2491 ท่านพระปู่แดง จากวัดบูรพามาดูแลรักษา
-ในปี พ.ศ. 2492 ท่านพระอาจารย์ เหลียว ได้ อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ดูแลรักษาวัดนาน 11 ปี
-หลังจากปี พ.ศ. 2509 วัดนี้ไม่มี พระภิกษุเข้าจำพรรษาระยะหนึ่ง แม้ว่าจะขาดพระภิกษุจำพรรษาแต่ว่ามีผู้เป็นสตรีเพศ ดูแลรักษาศาสนสมบัติแห่งนี้อยู่ 2 ท่าน คือแม่ชี พัน และ แม่ชี ปลาวัดดอนธาตุได้ รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 143 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ณ ปัจจุบัน วัดดอนธาตุ ยังมี เวชนียสถาน และ อัฐบริขาร ของหลวงปู่เสาร์ ยังหลงเหลืออยู่ เช่น กุฎิ แท่นหินนั่งสมาธิ เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ขนาด ฐานเจดีย์ 16?16 เมตร ความสูงถึงยอดฉัตร 33 เมตรกุฏิที่ พระอาจาย์เสาร์ กันตสีโล เคยอยู่จำพรรษา เป็นกุฏิไม้เล็กๆขนาดห้อง 2.50?4.00 ตารางเมตร ยกใต้ถุนสูง 1.20 เมตร