สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดภูเงิน บ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร (50)

Share

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดภูเงินบ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-849012 โทรสาร 045-849012 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง website  www.gprocurement .go.th  หรือ www.saimoon.go.th