ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต.ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

27-10-2560 Hits:222

ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

27-11-2560 Hits:215

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (3)

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (3)

24-04-2560 Hits:171

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (2)

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (2)

24-04-2560 Hits:167

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

24-04-2560 Hits:179

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

25-12-2560 Hits:315

 
 • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ราคากลาง
 • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
 
หนังสือราชการของ สถ.
 
 • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
 • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
แก่งคันลึม

แก่งคันลึม

โรงเรียนบ้านชาด

โรงเรียนบ้านชาด

สำนักสงฆ์เกาะดอนเลี้ยว

สำนักสงฆ์เกาะดอนเลี้ยว

โรงเรียนบ้านทรายมูล

โรงเรียนบ้านทรายมูล

โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม

โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม

วัดดอนธาตุ

วัดดอนธาตุ

 
กลองยาว

กลองยาว

ระฆังหัวระเบิด

ระฆังหัวระเบิด

ระฆังทองเหลือง

ระฆังทองเหลือง

ผลิตภัณฑ์กลอง

ผลิตภัณฑ์กลอง

ผลิตภัณฑ์ฆ้อง

ผลิตภัณฑ์ฆ้อง

 
กลองยาว

กลองยาว

ระฆังหัวระเบิด

ระฆังหัวระเบิด

ระฆังทองเหลือง

ระฆังทองเหลือง

ผลิตภัณฑ์กลอง

ผลิตภัณฑ์กลอง

ผลิตภัณฑ์ฆ้อง

ผลิตภัณฑ์ฆ้อง